மன்கி பாத்

இந்தவளர்ச்சி வரும் ஆண்டிலும் மேலும்தொடரும்
இந்தவளர்ச்சி வரும் ஆண்டிலும் மேலும்தொடரும்
நடப்பாண்டில் இந்தியா, விளையாட்டு, கட்டமைப்பு, நிர்வாகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் அபாரவளர்ச்சி பெற்றுள்ளதாகவும், இந்தவளர்ச்சி வரும் ஆண்டிலும் மேலும்தொடரும் என்றும் பிரதமர் மோடி இன்றைய ரேடியோ உரையில் கூறினார்.   இந்த ஆண்டின் கடைசி மற்றும் 51வது ......[Read More…]

December,30,18, ,