மன்மோகன் சிங் வரலாறு

இதோ வரலாறு
இதோ வரலாறு
மன்மோகன் சிங் டெல்லியில் பத்திரிக்கையாளர்களைச் சந்தித்த போது இந்தக் கால மீடியாவும், எதிர்கட்சிகளும் குறை கூறினாலும் எதிர்கால வரலாறு அம்மாதிரிச் செய்யாது என்றும், இன்று அளிக்கப்படும் கண்டனத் தீர்ப்புகளுக்குப் பதிலாக வரலாறு நல்ல ......[Read More…]