மரணமடைந்தார்

சுதந்திரபோராட்ட வீராங்கனை லஷ்மி சேஹ்கல் மாரடைப்பினால் மரணமடைந்தார்
சுதந்திரபோராட்ட வீராங்கனை லஷ்மி சேஹ்கல் மாரடைப்பினால் மரணமடைந்தார்
சுதந்திரபோராட்ட வீராங்கனை லஷ்மி சேஹ்கல் மாரடைப்பினால் மரணமடைந்தார். அவருக்கு வயது 97.உடல் நிலை பாதிக்கப்பட்ட லஷ்மி சேஹ்கல் கடந்தவாரம் கான்பூர் ...[Read More…]