மராத்வாடா

மராத்வாடா இந்தியாவின் புதிய பாகிஸ்தான் ; பால் தாக்கரே
மராத்வாடா இந்தியாவின் புதிய பாகிஸ்தான் ; பால் தாக்கரே
மராத்வாடா என்ற மராட்டிய பகுதி ஒரு காலத்தில் ஆன்மீக தலங்களுக்கு மிகவும் புகழ்பெற்று இருந்தது. அது தற்போது தீவிரவாதிகளின் கூடாரமாக மாறிவருகிறது. கடந்த 6 வருடமாக இந்தியாவில் நிகழ்த்தப்பட்ட தீவிரவாத தாக்குதல்கள் ......[Read More…]

June,27,12,