மருத்துவக் கல்வியில்

நீட் தேர்வு ஒரு தகுதிகாண் தேர்வுதான்
நீட் தேர்வு ஒரு தகுதிகாண் தேர்வுதான்
1) நீட் தேர்வு ஒரு தகுதிகாண் தேர்வுதான்(qualifying test). அது ஒரு போட்டித் தேர்வு அல்ல (Not a competitive test). 1.A) குறைந்த மதிப்பெண் பெற்ற பணக்கார வீட்டுப்பிள்ளைகள், ஒரு கோடி முதல் ஒன்றரைக் ......[Read More…]