மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம்

மருத்துவமனைகளுக்கு பணம் தர தாமதிக்கும் காப்பீட்டு நிறுவனங் களுக்கு அபராதம்
மருத்துவமனைகளுக்கு பணம் தர தாமதிக்கும் காப்பீட்டு நிறுவனங் களுக்கு அபராதம்
ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் சிகிச்சை அளித்த மருத்துவமனைகளுக்கு செலவுத்தொகையை தருவதற்கு தாமதிக்கும் காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கு அபராதம்விதிப்பதற்கு மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டம் தொடர்பான வரைவு அறிக்கை ......[Read More…]