மறு ஜென்மம்

மறு ஜென்மம் என்பது எப்படி உண்மையாகும் ?
மறு ஜென்மம் என்பது எப்படி உண்மையாகும் ?
கேள்வி : அது ஒரு பித்தலாட்டம். நிரூபிக்க முடியாத மூடநம்பிக்கை. பதில் : மறு ஜென்மத்தை கிறிஸ்துவர்களும், இஸ்லாமும் நம்புவதில்லை. அவர்களின் புனிதநூல்களின் படி, அந்த பிறவியில் செய்யும் நல்லது அல்லது கெட்டதின்படி அவர்களுக்கு, ......[Read More…]