மலேசியா சுற்றுப் பயணம்

தீவிரவாதிகளை உலக நாடுகள் நீதிக்குமுன் நிறுத்த வேண்டும்
தீவிரவாதிகளை உலக நாடுகள் நீதிக்குமுன் நிறுத்த வேண்டும்
தீவிரவாதிகளை உலக நாடுகள் நீதிக்குமுன் நிறுத்த வேண்டும் என இந்தியாவும், மலேசியாவும் கூட்டாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளன. ஆசியான் உச்சிமாநாடு, கிழக்கு ஆசிய உச்சி மாநாடு ஆகியவற்றில் கலந்து கொள்வதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி 3 ......[Read More…]

ஆசியான் உறுப்புநாடுகள் அனைத்துக்கும் மின்னணு விசாமுறை
ஆசியான் உறுப்புநாடுகள் அனைத்துக்கும் மின்னணு விசாமுறை
ஆசியான் உறுப்புநாடுகள் அனைத்துக்கும் மின்னணு விசாமுறையை இந்தியா விரைவில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது  ஆசியான் அமைப்பில் உள்ள 10 உறுப்புநாடுகளும் பயங்கரவாதத்தை அழிக்கும் சிறப்புத் திட்டங்களில் பங்கேற்க வேண்டும். முக்கியமாக கடல் எல்லை பாதுகாப்பு, கடத்தல்களை ......[Read More…]

பயங்கர வாதத்தில் இருந்து, மதத்தை தனியே பிரிக்கவேண்டும்
பயங்கர வாதத்தில் இருந்து, மதத்தை தனியே பிரிக்கவேண்டும்
உலகிற்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக, பயங்கரவாதம் உள்ளது; அதற்கு எல்லை இல்லை. பயங்கர வாதிகள், தங்கள் நோக்கத்தை நிறைவேற்ற, மதத்தை பயன் படுத்தி, மக்களை இழுக்கின்றனர். ஆனால், பயங்கர வாதத்திற்கு, அனைத்து மதத்தினரும் பலியாகின்றனர். அதனால், ......[Read More…]

கிழக்கு ஆசிய உச்சிமாநாட்டில் கலந்து கொள்ள மலேசியா சென்றடைந்தார்
கிழக்கு ஆசிய உச்சிமாநாட்டில் கலந்து கொள்ள மலேசியா சென்றடைந்தார்
3 நாட்கள் சுற்றுப் பயணமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி மலேசியா சென்ற டைந்தார். இந்த சுற்றுப் பயணத்தின் போது இரு  ஆசியன் -இந்தியா மற்றும் கிழக்கு ஆசிய உச்சிமாநாட்டில் கலந்து கொள்கிறார். மலேசிய தலை ......[Read More…]