மழை

மழையை எதிர்க்கொள்ள தயங்காதே!  வரவேற்க பழகிக்கொள்!
மழையை எதிர்க்கொள்ள தயங்காதே! வரவேற்க பழகிக்கொள்!
மழை வருமா? புயல் வருமா? மிதமானதா வலுவானதா? என்றெல்லாம் அறிந்துக்கொள்ள பஞ்சாங்கத்தைப் பார்த்தால் போதும்! இயற்கையை ஏற்கெனவே நாம் அளந்து வைத்துள்ளோம்! எனினும் இப்போது நமக்கு புத்தியில் கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளது! தொலை நோக்கி கருவியை ......[Read More…]