மவோஸ்யிஸ்ட்

நரேந்திர மோடியை கொலைசெய்ய சதித் திட்டம் சிக்கிய மவோஸ்யிஸ்ட்
நரேந்திர மோடியை கொலைசெய்ய சதித் திட்டம் சிக்கிய மவோஸ்யிஸ்ட்
பிரதமர் நரேந்திர மோடியை கொலைசெய்ய சதித் திட்டம் திட்டமிட்டதாக கூறப்படும் மவோஸ்யிஸ்ட்கள் எப்படி சிக்கினார்கள் என்பது பற்றி ஸ்வாரஸ்யமான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.  200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரிட்டிஷ்  படைக்கும் - மகாராஷ்டிர படைக்கும் இடையே  போர் ......[Read More…]