மஸரத் ஆலம்

மஸரத் ஆலம் மீதான சில வழக்குகளை  என்ஐஏக்கு  மாற்றுவது குறித்து மத்திய அரசு பரிசீலனை
மஸரத் ஆலம் மீதான சில வழக்குகளை என்ஐஏக்கு மாற்றுவது குறித்து மத்திய அரசு பரிசீலனை
பிரிவினைவாத தலைவர் மஸரத் ஆலம் மீதான சில வழக்குகளை தேசியபுலனாய்வு அமைப்புக்கு (என்ஐஏ) மாற்றுவது குறித்து மத்திய அரசு பரிசிலித்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.. ...[Read More…]

March,10,15,