மாணவர்கள்

மாணவர்கள் உணர்ச்சி பொங்கி எழுவதை எந்த சக்தியாலும் தடுகக முடியாது
மாணவர்கள் உணர்ச்சி பொங்கி எழுவதை எந்த சக்தியாலும் தடுகக முடியாது
தமிழகத்தில் மது ஒழிப்புப் போராட்டங்கள் தீவிரமடையது வருகிறது. அரசியல் கட்சிகளையும் மீறி பொதுமக்களும் மாணவர்களும் இப்போராட்டங்களில் ஈடுபடும் பதற்றமான சூழ்நிலை உருவாகி வருகிறது. ...[Read More…]

August,4,15,
குருவருளால் மட்டுமே திருவருள் கிடைக்கும்
குருவருளால் மட்டுமே திருவருள் கிடைக்கும்
நம்முடைய ஜனனம் மாதா, பிதாவால் நிகழ்கிறது. இந்த பிறப்பை அர்த்தம உள்ளதாக செய்பவர்கள்  நம்முடைய ஆசிரியர்களே! குருவருளால் மட்டுமே திருவருள் கிடைக்கும் – இறைவனினுடைய அருள் கிடைத்து நிம்மதியாக நாம் வாழ முடியும். ஒரு குழந்தையை ......[Read More…]