மாதொரு பாகன்

தமிழக அரசுக்கு ஹிந்துக்கள் என்றால் கிள்ளுக்கீரை
தமிழக அரசுக்கு ஹிந்துக்கள் என்றால் கிள்ளுக்கீரை
மற்ற மாநிலங்களிலெல்லாம் அம்மாநிலத்தின், கலாச்சாரம், பண்பாடு மற்றும் பெரிய மனிதர்களை கொச்சைப்படுத்தினால் அவர்கள் மீது அம்மாநில அரசாங்கம் கடும் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது. உதாரணமாக வீரசைவத்தை தோற்றுவித்த பாசவையாவையும், அவருடைய சகோதரி அக்கமாவையும் இழிவுபடுத்திய "தர்மகாரனா" புத்தகத்தை ......[Read More…]

பெருமாள் முருகனின் “மாதொரு பாகன்”முடிவுக்கு வந்தது
பெருமாள் முருகனின் “மாதொரு பாகன்”முடிவுக்கு வந்தது
இந்துக்களுக்கு மனம் புண்படி எழுதும் எழுத்துக்கள்-- செய்யும் செயல்பாடுகள், ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இருந்து வருகிறது. மொகலாயர், கிறிஸ்தவர்களால் மட்டுமல்ல நம் சொந்த இந்து சகோதரர்களே அதை செய்திருக்கின்றனர், செய்தும் வருகின்றனர். ...[Read More…]

January,13,15,