மாநிலச் செயலர்

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் வெளி நாட்டு வங்கிக் கணக்குகளை தெரிவிக்கவேண்டும்
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் வெளி நாட்டு வங்கிக் கணக்குகளை தெரிவிக்கவேண்டும்
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் அனைவரும் தங்களுக்கு வெளி நாடுகளில் வங்கிக்கணக்குகள் இருக்கும் பட்சத்தில், அதன் விவரங்களை தெரிவிக்கவேண்டும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.  லோக்பால் சட்டத்தில் உள்ள விதிகளின்படி, மத்தியஅரசு ஊழியர்களிடம் இருந்து இந்த விவரங்கள் ......[Read More…]