மானியவிலையில்

கோவாவில் மானியவிலையில் கூடுதலாக ஆறு  கியாஸ் சிலிண்டர்கள்
கோவாவில் மானியவிலையில் கூடுதலாக ஆறு கியாஸ் சிலிண்டர்கள்
மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டிற்கு எதிராக கோவாவில் மானியவிலையில் கூடுதலாக ஆறு கியாஸ் சிலிண்டர்களை வழங்க மனோகர் பரிக்கர் தலைமையிலான ஆளும் பா.ஜ.க அரசு அறிவித்துள்ளது , ......[Read More…]