மானிய விலை

10 லட்சத் துக்கும் மேல் வருமானம் உடையவர்களுக்கு மானியவிலை சமையல் எரி வாயு மானியம் ரத்து
10 லட்சத் துக்கும் மேல் வருமானம் உடையவர்களுக்கு மானியவிலை சமையல் எரி வாயு மானியம் ரத்து
ஆண்டுக்கு ரூ. 10 லட்சத் துக்கும் அதிகமாக வருமானம் உடைய வர்களுக்கு மானியவிலையில் சமையல் எரி வாயு வழங்குவது அடுத்த மாதம் முதல் ரத்துசெய்யப்படுகிறது. இது தொடர்பாக மத்திய அரசு இன்று வெளியிட்ட அறிவிப்பு: வீடு ஒன்றுக்கு ......[Read More…]