மான்சான்டோ

இந்திய விவசாயிகளுக்கு சாதகமாக அமைந்த மத்திய அரசின் முடிவு
இந்திய விவசாயிகளுக்கு சாதகமாக அமைந்த மத்திய அரசின் முடிவு
தேர்தல் நேரமிது. அரசியல் சார்ந்த விஷயங்கள் கவனிக்கப்படுகிற அளவுக்கு பிற முக்கிய விஷயங்கள் மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்காது. அந்த வகையில் கடந்த வாரம் மத்திய அரசு எடுத்த ஒரு அதிரடி முடிவு இந்திய விவசாயிகளுக்கு ......[Read More…]