மான்டேக் சிங் அலுவாலியா

இந்தியா  பொருளாதார வலிமையில் மூன்றாவது இடத்தை பிடிக்கும்
இந்தியா பொருளாதார வலிமையில் மூன்றாவது இடத்தை பிடிக்கும்
அடுத்த இருபது ஆண்டுகளில், இந்தியா பொருளாதார வலிமையில் உலகில் மூன்றாவது இடத்தை பிடிக்கும் என்று மத்திய திட்டக்குழு துணைத் தலைவர் மான்டேக் சிங் அலுவாலியா கூறியுள்ளார் .மேலும் அவர் தெரிவித்ததாவது அடுத்த 20 ஆண்டுகளில் ......[Read More…]