மாரிதாஸ்

மாரிதாஸ் மீது திமுக வழக்கு தொடர்ந்த நிலையில் மற்றொரு ஆதாரம் வெளியிட்டார்
மாரிதாஸ் மீது திமுக வழக்கு தொடர்ந்த நிலையில் மற்றொரு ஆதாரம் வெளியிட்டார்
தமிழக மாணவர்கள் , இளையவர்களுக்கு: நான் வீடியோ பதிவில் வெளியிட்ட எந்த தகவலும் பொய் அல்ல. என் மட்டத்தின் நான் தேடிச் சேகரித்தவை , அது தவறு என்று திமுக நிரூபிக்காமல் நான் சொல்வது பொய் ......[Read More…]

August,27,19,