மார்கழி மாதத்தின்

மார்கழி மாதத்தின் மகத்துவம்
மார்கழி மாதத்தின் மகத்துவம்
"மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் ",இது மார்கழி மாதம் ,ஆண்டாள் பாவை நோன்பு தொடங்கிய தினம் பௌர்ணமி என்பதால் 'மதி நிறைந்த நன்னாளாம் '.என்று ஆண்டாள் பாடியசிறப்பு மிக்க மாதம்.   மார்கழி மாதம் பூஜை ......[Read More…]