மார்க்கெண்டேய கட்ஜு

நீதிபதி மார்க்கெண்டேய கட்ஜுக்கு ஒரு மறுப்புக்கடிதம்–1
நீதிபதி மார்க்கெண்டேய கட்ஜுக்கு ஒரு மறுப்புக்கடிதம்–1
மார்க்கெண்டேய கட்ஜு .....ஒரு முன்னாள் சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி..நல்ல மனிதர்...நீதிக்கு பெயர்போனவர்---மனதில் பட்டதை "டக்...டக்.." என்று சொல்பவர்---பிறப்பால் ஒரு காஷ்மீரி பண்டிட்—பரம்பரையாக நீதிபரிபாலனம் செய்த குடும்பத்தில் வந்தவர்..இவர் அப்பாவும் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ......[Read More…]