மார்க் ஜோப்ளின்

சார்லி சாப்ளின் பேரன் மார்க் ஜோப்ளின் இந்து முறைப்படி திருமணம் செய்து கொண்டார்
சார்லி சாப்ளின் பேரன் மார்க் ஜோப்ளின் இந்து முறைப்படி திருமணம் செய்து கொண்டார்
மறைந்த உலக புகழ் பெற்ற ஹாலிவுட் நகைச்சுவை நடிகர் சார்லி சாப்ளின் பேரன் மார்க் ஜோப்ளின் - டெரா டிஃபானி என்ற அமெரிக்க பெண்ணை  இந்து முறைப்படி திருமணம் செய்துகொண்டுள்ளார் ......[Read More…]