மார்க் ஷூக்கர்பெர்க்

Facebookகின்  மார்க் ஷூக்கர்பெர்க்.,க்கு தெளிவை தந்த இந்து கோவில்கள்
Facebookகின் மார்க் ஷூக்கர்பெர்க்.,க்கு தெளிவை தந்த இந்து கோவில்கள்
உலகத்தையே இன்று ஆட்டிப் படைத்துக் கொண்டிருக்கும் Facebookகின் தலைவர் மார்க் ஷூக்கர்பெர்க், நம் மோடியிடம் சொல்கிறார்: "நான் இதுவரை இதை யாரிடமும் வெளியில் சொன்னதில்லை..! Facebook ஆரம்பித்த சில வருடங்களில் எனக்கு பிரச்சனைகள் ......[Read More…]