மாற்று

காங்கிரஸ்க்கு மாற்று பாரதிய ஜனதா  தான் ;  நிதின் கட்காரி
காங்கிரஸ்க்கு மாற்று பாரதிய ஜனதா தான் ; நிதின் கட்காரி
காங்கிரஸ்க்கு மாற்று பாரதிய ஜனதா தான், இதில், அன்னா ஹசாரே தொடங்க போகும் கட்சியை எப்படி நினைக்கமுடியும். அவர் அரசியல்வாதியல்ல,சமூக சேவகர்தான் என்று பாரதிய ஜனதா ......[Read More…]