மால்டா

மால்டா கலவரம் – ஒரு பார்வை !
மால்டா கலவரம் – ஒரு பார்வை !
 மேற்கு வங்காளத்திலுள்ள மால்டா பங்களாதேஷை ஒட்டியுள்ளது. அங்குள்ள காளியாசாக் கிராமத்தில் ஜனவரி 3, 2016 அன்று மிக மிக திட்டமிட்டு ஒரு வன்முறை வெறியாட்டம் நடந்துள்ளது. இதில் கலந்து கொண்டவர்கள் 30,000 முஸ்லிம்கள். இவர்கள் ......[Read More…]

January,10,16,