மாவீரன்

மாவீரன்  நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ்
மாவீரன் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ்
{qtube vid:=B5xlRv6AJHY} எந்த மண்ணிலிருந்து நாம் உயிர்பெற்றோமோ - அந்த பூமியைநோக்கி நாம் திரும்புகிறோம். புறப்படுங்கள், இந்தியா நம்மை அழைக்கிறது... ரத்தம் ரத்தத்தை அழைக்கின்றது. கிளர்ந்தெழுங்கள், உங்கள் ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நம்மை அடிமையாக்கிய எதிரிகளின் ......[Read More…]