மாவோயிஸ்டு

காங்கிரஸ்   பேரணியில்  புகுந்து  மாவோயிஸ்டு தீவிரவாதிகள் திடீர்  தாக்குதல்
காங்கிரஸ் பேரணியில் புகுந்து மாவோயிஸ்டு தீவிரவாதிகள் திடீர் தாக்குதல்
சத்தீஸ்கர் மாநில அடர்காட்டுப்பகுதி நிறைந்த ஜக்தால்பூரில் காங்கிரஸ்கட்சியினர் நடத்திய பேரணியில் புகுந்து மாவோயிஸ்டு தீவிரவாதிகள் திடீர் தாக்குதலை நடத்தியுள்ளனர். ...[Read More…]

May,26,13,
இந்தியா மென்சக்தி
இந்தியா மென்சக்தி
பெரும் நம்பிக்கையும், நம்பிக்கையின்மையும் ஒருசேர படர்ந்திருக்கும் காலத்தில் நாம் வாழ்கிறோம். நம்மைச் சுற்றி மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் நிகழ்வுகள் நடக்கும்போது நம்பிக்கையற்ற உணர்வை மக்கள் அடைகின்றனர். இருப்பினும் இந்தியா மிக காத்திரமான அளவில் ......[Read More…]

ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான மாவோயிஸ்டுகளின் போர்
ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான மாவோயிஸ்டுகளின் போர்
மாவோயிஸ்டுகள் இந்தியாவுக்கு எதிராக போர் நடத்திக் கொண்டு உள்ளனர். இந்த போர் ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது. சுதந்திரம் மற்றும் சட்டத்தின் மாட்சிக்கு விரோதமானது. சுதந்திரத்தை பாது காக்க ,வளர்ச்சியை உறுதி செய்ய இந்திய அரசு மாவோயிஸ்டுகளை ......[Read More…]