மிகவும் நல்லவர்

வெள்ளளுர் யமதர்மராஜர் ஆலயம்
வெள்ளளுர் யமதர்மராஜர் ஆலயம்
யமதர்மராஜன் என்ற பெயரைக் கேட்டாலே பலரும் பயப்படுவர் . ஆனால் உண்மையில் யமதர்மராஜா ; மிகவும் நல்லவர் . தனக்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கடமையை பிழை இன்றி செய்ய நினைப்பவர் . மேலும் தர்மத்தை நிலை ......[Read More…]