மினாட்சி லெக்கி

வாக்குகளைபெற காங்கிரஸ் முஸ்லிம்களை பயமுறுத்தக் கூடாது
வாக்குகளைபெற காங்கிரஸ் முஸ்லிம்களை பயமுறுத்தக் கூடாது
மதானியின் அறிக்கையை நான்மதிக்கிறேன். பாஜக இதை வரவேற்கிறது. வாக்குகளைபெற காங்கிரஸ் முஸ்லிம்களை பயமுறுத்தக் கூடாது. முடிந்தால் தங்களது சாதனைகளைகூறி மக்களின் வாக்குகளை பெறவேண்டும் என்று பாஜக செய்தித்தொடர்பாளர் மினாட்சி லெக்கி ......[Read More…]