மின்சாரமும்

திரவிட கட்சிகளும் தமிழ்நாடு மின்சாரமும்.
திரவிட கட்சிகளும் தமிழ்நாடு மின்சாரமும்.
குட்டிக்கதை: கேசவபுரி என்னும் நாட்டை மகேந்திரவர்மன் என்னும் மன்னன் ஆண்டு வந்தான். அவன் மிகப்பெரிய கொடுங்கோல் ஆட்சியாளனாக திகழ்ந்தான்..அவனது ஆட்சியில் பஞ்சமும் , பட்டினியும் தலைவிரித்தாடியது.. ...[Read More…]