மின்வெட்

நவீண உலகில் மின்சாரம் இல்லாமல் ஒரு அணு கூட அசையாதே ?
நவீண உலகில் மின்சாரம் இல்லாமல் ஒரு அணு கூட அசையாதே ?
இருளில் மூழ்கியுள்ள தமிழகம். தமிழ்நாட்டையே கதிகலங்க வைத்துள்ள மின்வெட்டு பிரச்சினை. மானங்கெட்ட மத்திய அரசின் ஓர வஞ்சனையாலும், ஊழலில் புகழ் பெற்ற தி.மு.க. வின் வஞ்சகத்தாலும், தமிழக அரசின் செயலற்ற தன்மையாலும் இன்று ......[Read More…]