மின் வெட்டின்

காற்றாலை மின்உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளதால் மின் வெட்டின் அளவு  குறைகிறது
காற்றாலை மின்உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளதால் மின் வெட்டின் அளவு குறைகிறது
தமிழகத்தில் காற்றாலை மின்உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளதன் காரணமாக தமிழகத்தில் அமலில் இருந்துவந்த கடுமையான மின் வெட்டின் அளவு குறைக்கப்பட்டுள்ளது.தமிழகத்தின் மொத்த மின்தேவை தினமும் 12 ஆயிரத்து 500 மெகா ......[Read More…]