மின் வெட்டு

கிழக்கு வாழ்கிறது, மேற்கு தேய்கிறது.
கிழக்கு வாழ்கிறது, மேற்கு தேய்கிறது.
மத்திய அரசு தமிழகத்துக்கு எந்த உதவியும் செய்யாமல் இருப்பதை குறிப்பிடும் வகையில், அண்ணாதுரை சொன்ன வசனம் "வடக்கு வாழ்கிறது, தெற்கு தேய்கிறது" அது இன்றைய நிலமையில் தமிழகத்துக்கு உள்ளே நடந்து கொண்டிருப்பது கொடுமை. ...[Read More…]