மிஸ்டுகால்

மிஸ்டுகால்’ மூலம் புதிய உறுப்பினர்களை சேர்க்கை
மிஸ்டுகால்’ மூலம் புதிய உறுப்பினர்களை சேர்க்கை
பாஜக.,வுக்கு புதிய உறுப்பனர்களை சேர்க்கும் பணியை கட்சி தீவிரப்படுத்தி உள்ளது, இதன் ஒரு பகுதியாக "மிஸ்டுகால்' மூலம் புதிய உறுப்பினர்களை சேர்க்கும்பணியில் பாஜக ஈடுபட்டுள்ளது. உறுப்பினர்களது அனைத்து விவரங்களும் கட்சி இணைய தளத்தில் ......[Read More…]