முள்ளி வாய்க்கால்

தஞ்சையில் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு முற்றம் 8-ந் தேதி திறப்பு
தஞ்சையில் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு முற்றம் 8-ந் தேதி திறப்பு
கடந்த 2009ம் ஆண்டு இலங்கையில் நடந்தபோரில் முள்ளி வாய்க்காலில் ஆயிரக்கணக்கான ஈழத் தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டனர். இதன் நினைவாக தஞ்சையில் உலகத் தமிழர் பேரமைப்பு சார்பில் முள்ளி வாய்க்கால் நினைவுமுற்றம் 2½ ஏக்கர் பரப்பளவில் ......[Read More…]