மூட நம்பிக்கை

நமது முன்னோர்கள் சொன்னத செய்யுங்க அம்புட்டுதான் சொல்லிபுட்டேன்…….
நமது முன்னோர்கள் சொன்னத செய்யுங்க அம்புட்டுதான் சொல்லிபுட்டேன்…….
1. நாங்க பாக்குற மரத்திலெல்லாம் மஞ்சத் துணிய சுத்தி பூ பொட்டு வச்சிருந்த வரைக்கும் ஒரு பயலும் மரத்த வெட்டாமத்தான் இருந்தான். என்றைக்கு இதெல்லாம் மூட நம்பிக்கைன்னு கூவ ஆரம்பிச்சானோ அன்றைக்கே இருக்குற மரத்த ......[Read More…]

மூட நம்பிக்கைகள் தோன்றுவதை நிறுத்த வழி இல்லையா?
மூட நம்பிக்கைகள் தோன்றுவதை நிறுத்த வழி இல்லையா?
இறை நம்பிக்கை அவசியமென்றாலும் ,அதைச் சுற்றி ஏராளமான மூட நம்பிக்கைகள் தோன்றுவதை நிறுத்த வழி இல்லையா? -" என்ன இல்லை இந்து மதத்தில் " நூலிலிருந்து. முதலில் மூட நம்பிக்கை என்றால் என்னவென்று பார்க்கலாம் ......[Read More…]

மதம் சார்ந்த  மூட நம்பிக்கைகளே   உயிரோட்டம் உள்ள ஆன்மிக கருத்துகளை தந்தன
மதம் சார்ந்த மூட நம்பிக்கைகளே உயிரோட்டம் உள்ள ஆன்மிக கருத்துகளை தந்தன
தற்காலத்தில் ஒருவன் மோசஸ் , இயேசு கிறிஸ்து , புத்தர் ஆகியவர்களின் மேற்கோள்களை எடுத்துக்காட்டாக சொன்னால் , அவன் ஏளனத்துக்கு ஆளாகிறான். ஆனால் ஒரு ஹக்ஸ்லி, டின்டால், டார்வின் ஆகிய இவர்களின் பெயர்களை ......[Read More…]