மெரினா

மெரினாவில் தொடங்கி , டெல்லியில் நடந்த போராட்டங்கள் வரை
மெரினாவில் தொடங்கி , டெல்லியில் நடந்த போராட்டங்கள் வரை
சென்னை மெரினாவில் தொடங்கி நேற்று டெல்லியில் நடந்த போராட்டங்கள் வரை பின்னனியில் இருப்பவர்கள் இந்த நாட்டை எப்படியாவது துண்டாடிவிட வேண்டும் என்று ஆசைப்படும் பிரிவினைவாதிகள் குறிப்பாக இஸ்லாமிய, கிறிஸ்தவர்கள் - ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் பிரிவினை பேசி ......[Read More…]