மே தினம்

நமக்கு நாமே உதவி என்பது நமது பாரம்பரியம்
நமக்கு நாமே உதவி என்பது நமது பாரம்பரியம்
தொழிலாளர்களின் உரிமையை வென்றெடுத்த நாளாக ஆண்டுதோறும் மே தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தற்போது உலகெங்கும் பரவியுள்ள தொற்று நோயினால் பற்பல தொழிலாளர்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். உலகெங்கும் நடைமுறையில் உள்ள ஊரடங்கினால் தொழிற்சாலைகளும் வணிக நிறுவனங்களும் மூடப்பட்டு ......[Read More…]