மைத்ரிபாலா சிறீசேனா

மைத்ரிபாலா சிறீசேனா மோடியோடு ஜோடி சேருவாரா?
மைத்ரிபாலா சிறீசேனா மோடியோடு ஜோடி சேருவாரா?
இலங்கை அதிபர் தேர்தல், சார்க் நாடுகளில் குறிப்பாக இந்தியாவிற்கு மிகப்பெரும் எதிர்பார்ப்பு.... தேர்தல் வழிமுறைகளும், மிகப் பெரும் ஆச்சரியம், மற்றும் திகில் கதை திடீர் திருப்பங்கள்! ...[Read More…]