மொசாட்

இஸ்ரேல் உடனான நீர் வழித்தட நீர் வழித்தட ஒப்பந்தம் நதி நீர் இணைப்புக்கு முன்னோடி
இஸ்ரேல் உடனான நீர் வழித்தட நீர் வழித்தட ஒப்பந்தம் நதி நீர் இணைப்புக்கு முன்னோடி
இதுசாதாரன வெளிநாட்டு பயனுமுமள்ள, இஸ்ரேல் சாதாரன தேசமுமள்ள தங்கள் நாட்டு விமானத்தை ஒரு ஆப்ரிக்க நாட்டுக்கு கடத்துகின்றனர் தீவிரவாதிகள், தீவிரவாதிகள் ஆப்ரிக்க நாட்டு அதிபரை மிரட்டி தங்கள் மீது ராணுவ நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளாமல் பார்த்து ......[Read More…]

இந்தியா இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டால் பாகிஸ்தான் சீனா மியாவ் தான்
இந்தியா இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டால் பாகிஸ்தான் சீனா மியாவ் தான்
இஸ்ரேல் எப்படிப்பட்ட ஒரு நாடு அமெரிக்காவையே வேவு பார்க்கும் நாடு சுற்றிலும் அரபு நாடுகள் எந்த நேரத்திலும் தாக்குதல் நிகழும் உலக வரலாற்றில் மிகவும் அறிவும் திறமையும் ஒன்று சேர்ந்த இனம். உலகின் எந்த ......[Read More…]