மொசாத்

இஸ்ரேலாகும் இந்தியா-
இஸ்ரேலாகும் இந்தியா-
உலகத்திலேயே இந்தியாவிற்கு அடுத்து எனக்கு பிடித்த தேசம் இஸ்ரேல்  தான் .ஏனெனில் ஒரு நாடு பிறந்த மறுநாளே ஆறு நாடுகளுடன் சண்டைக்கு நின்றது என்றால் உலகிலேயே இஸ்ரேல் மட்டும்தான்.இன்றைக்கும் தன்னை சுற்றி இருக்கிற அரபு ......[Read More…]