மோடியின் உயிருக்கு ஆபத்து

பிரதமர் மோடியின் உயிருக்கு ஆபத்து
பிரதமர் மோடியின் உயிருக்கு ஆபத்து
சுதந்திரதினத்தன்று செங்கோட்டையில் கொடியேற்றும் பிரதமர் அங்கு நாட்டுமக்களுக்கு சுதந்திர தின உரையாற்றுவது மரபாக உள்ளது. சுதந்திரதின உரையை நிகழ்த்தும் பிரதமர்கள் வழக்கமாக குண்டுதுளைக்காத பாதுகாப்பு கூண்டிற்குள் நின்றுபேசுவது வழக்கம். ஆனால், பிரதமர் நரேந்திர  மோடி, ......[Read More…]