மோடியின் சூட்

மோடியின் சூட் புதிய சாதனையை நிகழ்த்தியது
மோடியின் சூட் புதிய சாதனையை நிகழ்த்தியது
உலகிலேயே அதிகவிலைக்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்ட ஆடை என்ற புதியசாதனையை நிகழ்த்தி உள்ளது பிரதமர் மோடியின் சூட். 2015ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 20ம்தேதி பிரதமர் மோடி பயன் படுத்திய சூட் ஏலம் விடப்பட்டது. இந்த சூட் ......[Read More…]