மோரீஷஸ்

புதிய வரலாறு படைக்கும் பிரதமர்
புதிய வரலாறு படைக்கும் பிரதமர்
ஐந்து நாட்டில் பயணமாக இந்திய பிரதமர் மோடி செஷல்ஸ், மோரீஷஸ், இலங்கை ஆகிய நாடுகளுக்கு சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டார். இந்த பயணத்தின் நோக்கம் வெளிப்படையாக தெரிவிக்கவில்லை, மாறாக வலுவான நட்புறவு கொள்வதற்காக மேற்கொள்ளப் ......[Read More…]

மோரீஷஸ் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருப்போம்
மோரீஷஸ் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருப்போம்
மோரீஷஸ் நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தில் மோடி வியாழக்கிழமை உரையாற்றினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது: ...[Read More…]

March,13,15,
மோரீஷஸ்க்காக இந்தியா சார்பில் உருவாக்கப்பட்ட கடற்படை ரோந்து கப்பலை பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார்
மோரீஷஸ்க்காக இந்தியா சார்பில் உருவாக்கப்பட்ட கடற்படை ரோந்து கப்பலை பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார்
மோரீஷஸ்க்காக இந்தியா சார்பில் உருவாக்கப்பட்ட கடற்படை ரோந்து கப்பலை பிரதமர் தொடக்கி வைத்தார். ...[Read More…]