யுனைடெட் கிங்டம்

நாடாளுமன்ற தாயகத்தில் உரையாற்றிய முதல் இந்திய பிரதமர்-
நாடாளுமன்ற தாயகத்தில் உரையாற்றிய முதல் இந்திய பிரதமர்-
உலகில் எத்தனையோ நாடுகளில் அந்த நாட்டை நிர்வகிக்க மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பிரதிநிதிகள் உள்ள நாடாளு மன்றம் இருந்தாலும் இங்கிலாந்தில் உள்ள வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அரண்மனையில் உள்ள நாடாளுமன்றமே நாடாளுமன்றங்களின் தாய்.என்றழைக்கப்படுகிறது.ஏனெனில் உலகில் உள்ள பெரும் பான்மையான ......[Read More…]