ரகுமத்துல்லா நபில்

பாகிஸ்தான் பயங்கர வாதிகளுக்கு உதவி செய்யும் ஆதாரங்களை வெளியிட்டார் ஆப்கான் முன்னாள் உளவுத் துறை தலைவர்.
பாகிஸ்தான் பயங்கர வாதிகளுக்கு உதவி செய்யும் ஆதாரங்களை வெளியிட்டார் ஆப்கான் முன்னாள் உளவுத் துறை தலைவர்.
பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகளுக்கு உதவி செய்கிறது என்பது தொடர்பான ஆவணங்களை ஆப்கானிஸ்தான் முன்னாள் உளவுத்துறை தலைவர் ரகுமத்துல்லா நபில்  வெளியிட்டார். பாகிஸ்தான் உளவுத்துறை தலிபான் மற்றும் ஹக்கானி நெட்வோர்க் பயங்கரவாத இயக்க த்திற்கு  உதவியது தொடர்பான ஆதாரங்களை ......[Read More…]