ரபேல் விமானம்

ரபேல் விமானங்கள் இந்திய விமானப் படையில் விரைவில் இணைப்பு
ரபேல் விமானங்கள் இந்திய விமானப் படையில் விரைவில் இணைப்பு
பிரான்ஸ் நாட்டில்இருந்து வாங்கப்படும் ரபேல் விமானங்கள் இந்திய விமானப் படையில் விரைவில் இணைக்கப்பட உள்ளன. இதற்காக ஹரியானா மாநிலம் அம்பாலாவில் உள்ள 17 ஸ்குவாட்ரம் விமானப்படைத்தளம் ரபேல் விமானங்களை இயக்குவதற்கு ஏற்றவகையில் புத்துயிர்ப்பு செய்யப்படுகிறது. இன்று புத்துயிர்ப்பு ......[Read More…]