ரயில்வே அதிகாரி

ரயில்வே அதிகாரி  பணியிடைநீக்கம்
ரயில்வே அதிகாரி பணியிடைநீக்கம்
பிரதமர் மோடியின் குண்டுதுளைக்காத கார் சட்டீஸ்கரில் இருந்து தில்லி வர தாமத மானதால், ரயில்வே அதிகாரி ஒருவர் பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். ...[Read More…]