ராஜாக்கர்

ஒற்றுமைக்கு அடிகோலிய படேல்லை  மறக்ககூடாது
ஒற்றுமைக்கு அடிகோலிய படேல்லை மறக்ககூடாது
இந்தியாவின் 550 சமஸ்தன்னைங்களை ஒருங்கினணத்ததுடன் ஹைதராபாத் ராஜாக்கர்களை ஒடுக்கி இந்திய ஒற்றுமைக்கு அடிகோலிய படேல்லை இந்தியர்கள் மறக்ககூடாது என்று பிரதமர் மோடி பேசியதுடன், சர்தார் வல்லபாய் படேலின் பணி சேர்ந்தால்தான் மகாத்மா காந்தி முழுமையடைகிறார் என்று ......[Read More…]