ராஜ்யவர்தன் சிங் ரத்தோர்

விளையாட்டுப் பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரிவிலக்கு செய்தது மகிழ்ச்சி
விளையாட்டுப் பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரிவிலக்கு செய்தது மகிழ்ச்சி
விளையாட்டுப் பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரிவிலக்கு செய்தது மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாக பிரதமர் மோடிக்கு விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் ராஜ்யவர்தன் சிங் ரத்தோர் நன்றி கூறியுள்ளார். ஒலிம்பிக்கில் சில்வர்பட்டம் பெற்ற, தற்போது விளையாட்டுத் துறை அமைச்சராக இருக்கும் ராஜ்யவர்தன் ......[Read More…]